Utstillinger 2015

2015: BJØRN HAUGE - RETROSPEKTIV

Lokalmiljø er et nøkkelord til forståelse av en kunstner som Bjørn Hauge. Hans liv og kunst er til de grader er knyttet til Drammen. Her har Hauge ved siden av å oppfylle egne ambisjoner og muligheter, vært en samfunnsaktør som har bidratt til å gjøre den byen han har virket i, til et bedre sted.

Vi har lett fram malerier og tegninger, med hovedvekt på produksjonen fra de siste 30 årene.

Bjørn Hauge er en av få malere som fortsatt viderefører en tradisjon innen norsk 1900-talls maleri. Mange av hans figurative bilder er hentet fra traktene rundt byen og overbeviser med sin klare luft, vakre fargesammensetning og treffsikre skildringer. Mange har sett hans sommerlige og stemningsfulle bilder med badende barn og ungdommer. Færre har sett hans abstrakte serie med årtidsmotiver.

Takket være det gode samarbeidet med Bjørn Hauge og hans kone Agnes-Marie har laget vi en unik retrospektiv utstilling,