Croquis

Velkommen til Croquis
ADRESSE: 1 etasje Drammen Museum
Vi ønsker alle velkommen! 

Drammen kunstforening arrangerer Croquis ti ganger i løpet av våren og ti ganger i løpet av høsten.
Hege Brandsdal Eriksen har ansvaret for dette og vi vil ha croquis hver mandag fremover på Drammen museum. Drop-in kr 150,- eller kr. 600,- for alle gangene.

 1. 05. februar 
 2. 12. februar
 3. 19. februar
  26. februar         VINTERFERIE 
 4. 04. mars
 5. 11. mars
 6. 18. mars
  25. mars             PÅSKEFERIE
  01. april              1. STE PÅSKEDAG
 7. 08. april
 8. 15. april
 9. 22. april
 10. 29. april

Croquis eller kroki (fra fransk croquis, «skisse») er raske skisser av en modell, og i noen tilfeller en aktmodell. Krokitegninger er vanligvis gjort på noen få minutter, hvoretter modellen skifter positur og en ny croquis tegnes.

De raske skissene gjør at det er lettere for modellene fordi de slipper å holde posituren lenge. Dette er også en hjelp for kunstneren, fordi det hjelper dem å fokusere på de viktige elementene. Under arbeid i dette tempoet kan ikke kunstneren tegne alle detaljer, og lærer dermed å ignorere uvesentlige detaljer samt konsentrere seg om det som er viktig. Croquis egner seg også for motiv som ikke kan eller vil stå stille, slik som dyr og barn. Tegnemetoden bygger en basis for andre kunstformer innen billedkunst, men kan også være en kunstform i seg selv.     
sitat wikipedia