Hege Brandsdal Eriksen

Jeg heter Hege Brandsdal Eriksen, vært med i kunstforeningen siden mars 2022. Vært med i croquisen i flere år som deltager, litt til og fra.
Er fra Hokksund, og har bodd i Drammen siden år 2000, og fra 2004 med samboer og sønn på 16 år.
Jeg har en fri bachelor innen visuell kommunikasjon, journalistikk, og didaktikk, samt kultur og ledelse fra Bø.
Jeg jobber for tiden som sekretær ved informasjonen/servicetorget ved BSS . Drammen Sykehus.
Ellers har jeg jobbet med det meste ; alt fra media og avis, vikariat i skole og barnehage, og med kontor og administrasjon.
Jeg har alltid vært interessert i og opptatt av kunst og kultur, og det er derfor jeg valgte visuell kommunikasjon, samt at jeg har tegnelinje også, samt flere kurs i tegning og Croquis, helt siden jeg bodde i Oslo på midten av 90 tallet og gikk og tegnet Croquis der.
Jeg flyttet til Drammen i 2000, for å studere visuell kommunikasjon på Høyskolen i Buskerud, og har blitt her siden det. I 2001 til 2003 var jeg med i Øvre Eiker Kunstforening, der jeg var sekretær, mens Jon Mihle var leder. ØEK ble nedlagt, dessverre noen år senere. Ellers har jeg også jobbet frivillig som funksjonær for Kongsberg Jazzfestival - 1998, 1999 og 2000, samt i 2011, da jobbet jeg med mediegruppen.
Jeg har også deltatt på Kunst Elva Rundt, tre ganger, i 2009 og 2010, og i fjor - 2021 med egne bilder.