Arne Gyttrup

Født 11. september 1942

Kunstelsker.

Har jobbet med å utvikle

LABRO for fremtiden de siste 25 år (1997-2022.

Stiftet kunstorganisasjonen

LABRO ART i 2006.

Styremedlem i LABRO ART

Styremedlem i DRAMMEN KUNSTFORENING

Styremedlem i VIKFO ( Viken Kunstforeninger)